oldsincecz

MATCH BANNED
Global Match Ban (multiaccount)
Permanent Ban
Basic Info
Name: oldscz
Age: 26
Gender: Male
Location:
Registered: July 16th 2014
Rank: Member
Status: Online over a year ago
Posts: 0
Forum Influence (seasoned)
Biography

Tuto hru jsem za?al hrát už jako malý klu?ina n?co po 15 roce. vždy sem toužil zdokonalit se na uroven profesionálních hrá??. Tento sen se mi stál skute?ností asi po 2 - 3 letech hraní kdy jsem potkal hrá?e jménem Radek''creW''H?ebe?ek. Tento super kámoš a mimo jiné i velice dobrý hrá? se nebál se mnou založit team jménem COMPROMISE. Postupem ?asu a mnohadenních tréning? s ostatními hrá?i jako byl nap?íklad Filip ''uniqe'' Drescher který mimo jiné um?l nepochopiteln? hrát s Mp44 kdy na davnu rozdával hlavy bez sebemenších potíží a ?ešit situace 1v3 a více pro n?ho bylo opravdové pot?šení. Píle, souhra, pevné nervy a hlavn? pohodová atmoška tvo?ila tento team tém?r nep?ekonatelný na klanové map? Davnwille. Co se tý?e ostatních dvou hrá?? tak se to troši?ku st?ídalo ale hlavní bylo že 3 lidi byli stálí takže s ostatními hrá?i nebyl problém v kázni a hraní této hry opravdu vážn?. Bohužel po mnoha a mnoha zápasech v Clanbase jsme jeli na lan párty od grunexu která se nám stala osudnou a skon?ily jsme sice na p?edposlední pozici ale všichni byli moc rádi že jsme se dostali až takhle daleko. Náš poslední zápas byl proti Fragments kte?í byli na clanbase 1700+ a tento zápas pro nás bohužel skon?il prohrou 21ku18 protože naše osudová mapa mp_matmata nebyla zrovna lehké pe?í?ko. Po této proh?e se základní sestava 3 lidí rozpadla kv?li škole a rodin?. Mým dalším snem je tedy znovu nastartovat n?jaký line up po p?ípad? 3 lidí pohodá?? kte?í se nebojí držet myš pevn? v ruce a dokáží se vypo?ádat samy se sebou.Dostat se vysoko je sen každého ale udržet se nepovolit d?ít a d?ít a d?ít a dosáhnout vytouženého cíle ... nic se tomuto pocitu nevyrovná. GL&HF

1,000 views thread
Top 10 Bronze Team!
Season finalist
1,000 forum posts
🚀
Subscribed!
Completed Profile!
Manually entered Game IDs
COD2 GUID: 781c7fd39e93fba249b99b5590808b40 (manual)
XBOX Gamertag: oldscz
Previous Usernames
Renamed from MANOFSTEEL 1499 days ago
Renamed from ciaa 1715 days ago